Het "STENEN ARCHIEF"In totaal 125 begraafplaatsen zijn gereed in januari 2020.
De laatste 15 zijn:
Bergen op Zoom, Noord-Brabant
Vlagtwedde, Groningen
Vierlingsbeek, Noord-Brabant
Doesburg herbegraven Doetinchem, Gelderland
Arnhem Utrechtseweg, Gelderland
Nieuw-Amsterdam, Drenthe
Naaldwijk, Zuid-Holland
Monnickendam, Noord-Holland
Rijssen, Overijssel
Vlaardingen, Zuid-Holland
Lochem, Gelderland
Delft, Zuid-Holland
Winterswijk (Misterweg), Gelderland
Roermond (nieuw), Limburg
Roermond (oud), Limburg

Registered at the "Projectenbank" of Digitaal Erfgoed Nederland (DEN) – Kenniscentrum Digitaal Erfgoed

De matsevot van de Ashkenazische Begraafplaatsen in Nederland

"Het Stenen Archief"

Een gemeenschappelijk digitalisatieproject van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap en Akevoth

Dit joint-venture project is een project op lange termijn en zal worden uitgevoerd in twee fasen.

A.-Het fotograferen, digitaliseren en het vertalen van de grafstenen. (stadium 1)

B.-Het volledig in beeld brengen van de begraafplaatsen als aanvulling op eerdergenoemde databank, na voltooing (stadium 2).

Een team van 6 vaste medewerkers in Nederland, Israel en Engeland houdt zich bezig met dit digitalisatie proces. Aangezien het risico van beperkt onderhoud relatief het grootst is bij de kleinere begraafplaatsen van de verdwenen Joodse gemeenten, verspreid over Nederland, is er voor gekozen, deze begraafplaatsen als eersten online te plaatsen. Iedere grafsteen van een begraafplaats, die volledig is bewerkt, heeft een eigen pagina, met de volgende details.

1. 1. Een foto van de steen, en indien dit van toepassing is, een tweede foto van de achterzijde. De foto's dragen een blindstempel met de logo's van het NIK en Akevoth , kopiëren is niet toegestaan.

2. De tekst in het Nederlands (als deze bestaat).

3. Omzetten in tekst formaat van de Hebreeuwse tekst op de foto (in het Hebreeuws). (Onduidelijke passages worden, waar nodig, opnieuw samengesteld).

4. Vertaling van de Hebreeuwse tekst (voorlopig:-uitsluitend in het Nederlands).

5. Opmerkingen betreffende de Hebreeuwse tekst (in Hebreeuws en Nederlands), samengesteld uit waardevolle informatie, beschrijvingen van tegenstrijdige of onderling van elkaar afwijkende gegevens, hetzij op de steen zelf of vergeleken met ander bronnenmateriaal, referenties naar bronnen in Tenach (Oude Testament), die werden gebruikt voor de tekst van de steen, enz.

6. Referenties naar de plaatsen, alwaar gegevens m.b.t. de overledene gevonden kan worden in de gegevensbestanden van Akevoth en/of externe bronnen. ("genealogische identificatie en koppelingen")(primair onderzoek). [Het is de bedoeling dat deze sectie een dynamische zal zijn, en van tijd tot tijd zal worden bijgesteld aan de hand van de mutaties in de bronnen zelf].

7. Indien van toepassing en met in achtneming van de auteursrechten, zullen uittreksels uit literatuur en uit werk van anderen over het leven van de overledene, worden toegevoegd, met inbegrip van interessante historische informatie (secundair onderzoek).

Alle bronnen, vooral de tekst van de grafsteen zelf, worden naar ons beste vermogen gecontroleerd op onjuistheden. Men moet er echter rekening mee houden, dat dit niet altijd mogelijk is, ondanks ons streven om tot een maximale precisie en uniformiteit te komen, omdat niet alle stenen volledig te ontcijferen zijn. Dit komt voornamelijk omdat er stenen gebroken zijn, of stenen die zijn uit- of afgesleten onder invloed van de tijd en de elementen. Ten tweede zijn er vele varianten mogelijk van aannemelijke vertalingen van de Hebreeuwse tekst in het Nederlands, waardoor er soms een arbitrair besluit genomen moet worden, welke de meest passende keuze is.

De juiste interpretatie kan ook belemmerd worden, als de identificatie van de overledene (primair genealogisch onderzoek) niet mogelijk is. Dit komt vooral voor als er alleen als naam van de overledene een patroniem op de steen staat vermeld. Hierdoor is het belangrijkste bewijs, dat de ontcijfering en de vertalingen accuraat zijn, weggevallen. Aanvullende informatie en bijdragen van gebruikers, met de benodigde kennis en ervaring in deze materie, zullen daarom op prijs gesteld worden. Het project vereist veel mankracht op basis van vrijwilligerswerk.

Indien u vindt, dat u de juiste deskundigheid hiervoor bezit en tevens hoog gemotiveerd bent om mee te helpen aan dit nieuwe project tot het instand houden van het Joodse Erfgoed van Nederland - geeft u zich dan op als vrijwilliger !